Úspěšné zakončení ultra sezóny v Praze / Successful end of ultra season in Prague

úterý, 08. prosinec 2015

4.12.2015 23:30

Pražská 100 2015 / Prague ultra trail 2015

cca 130km / 5350m+ / 20:07hod

výsledky / results zde / here

strava.com aktivita / activity zde / here

 

Roll down for english version

 

Pražskou stovku se mi podařilo v roce 2013 dobelhat s lehkými zdravotními komplikacemi za nepředstavitelně dlouhý čas (hodně nad 30h). V roce 2014 jsem se přidala mezi dobrovolníky na jednu z občerstvovaček. Tedy nejvyšší čas zaběhnout tento závod s výsledkem, za který bych se nemusela stydět. A motivaci jsem měla velikou – po návratu z dovolené v Nepálu, kde jsme skoro 2 týdny procházeli treky ve výškách 2900-5400m.n.m. jsem si namluvila, že s nadstandardním množstvím červených krvinek mi to přeci musí běžet :)

Pátek 23:30h, stádo 252 běžců a dálkoplazů se vydává na 130km cestu z Berouna přes Beroun do Prahy. Začínáme hned lehkým stoupákem a běží mi to skvěle, od začátku se držím v první 60-ce. První 60km úsek mi ale vůbec nesedl terénem – spousta běžeckých pasáží a já už po 20km cítím, že tentokrát jsem to přepálila a nohy budou hodně bolet. Trochu zklamaná sama ze sebe dobíhám nazpět do depa v Berouně. Krátké občerstvení, povzbuzení od Peťa a valím dále na trasu – dohání mě další žena, tak to mě trochu nakopává.

Vybíhám do krásného prosluněného rána. Terén už je taky mnohem sympatičtější. Běžecké pasáže bolí, ale v kopcích se mi zase zvedá nálada. Trochu krize přichází před kontrolou na 85.km. V hospodě se posilním rohlíkama se šuňou a sýrem a protože mě opět dobíhá další žena (já jsem aktuálně 3.!), tak se nezdržuji dlouho a vybíhám do známého úseku, který jsme absolvovali již v roce 2013. Na 2 obrátkách nad Svatým Janem si hlídám pozici 4. ženy a mastím na Karlštejn. Na kontrole na 99. km si jen odpípnu chip, vyměním baterky v GPSce. Připojí se ke mně Radek, zase je to o něco veselejší. Poslední chipovou kontrolu na 113.km opět proletím bez občerstvení, jen si zkontroluju, jak na tom byla 4. žena na minulé kontrole. Jak jsem očekávala, dotáhla se za mě Krista, která závěry umí běhat, mám co dělat!

Posledních 17km je boj s časem (Kristou). Ještě když mi přijde SMS od Hanky, že na 113.km byla Krista za mnou jen 13minut, tak moje naděje na udržení 3. místa klesá a čekám, kdy se tahle super běžkyně objeví za mými zády. Bylo to dobrým tréninkem, velkou dávkou štěstí (2 silné ženy ze závodu ze zdravotních důvodů odstoupily), ale i mou touhou po dosažení dobrého výsledku na tomto prestižním závodě, no prostě já to 3. místo udržela a po 20hodinách a 7minutách jsme s Radkem protli pomyslnou cílovou pásku! A za to 32.místo celkově se taky vůbec nestydím :)

Tradičně posílám velké díky na adresu hlavního organizátora Olafa a všem, kteří mu pomáhali. První půlka závodu mi sice moc nesedla, o to více se mi líbilo těch dalších 70km, především doběh do Prahy mile překvapil – spousta stoupání a výhledy na noční město.

Tohle byl moc vydařený závěr ultratrailové sezóny!

Prazska100 20151204 225837 maly

 

In 2013 I finished Prague ultra-trail with some light injuries in unbelievable long time (much more than 30hours). In 2014 I joined volunteers and helped in one of checkpoints. Now it was the time to make this race with nice result which I could be proud of. And I had a big motivation for it – after our holiday in Nepal where we climbed almost 2 weeks in altitude between 2900-5400m I told to myself that I must be really good runner because I have a large number of red blood cells now :)

Friday 11:30pm, a bunch of 252 runners and walkers are starting their 130km long journey from Beroun through Beroun to Prague. We start with a light uphill and I´m doing very well, from the beginning I´m in bunch of first 60 runners. But the first 60km long part doesn´t fit me with its terrain – there is a lot of running parts and after 20km in my legs I can feel that this time I was too fast on the start and I will have strong leg sore. Little bit disappointed I come back to the checkpoint in Beroun. Fast refreshment, cheering from Peťo and I hurry to continue in the race – there is another one women behind me, that speeds me up a little.

I run into the beautiful sunny morning. Terrain is much more likeable for me now. Running parts hurt but in hills my mood goes better again. I feel some crisis on 85th kilometre. In a pub I recharge my batteries with some bread with ham and cheese. There is another girl catching up with me (I am on the 3rd position actually!) so I can´t waste a time and continue in the race. This part is the same as 2013 so I know the terrain. On two turnarounds above the village Svatý Jan I can watch over the 4th girl, than I continue direction Karlštejn castle. I don´t waste a time on next checkpoint (99th kilometer). I only record my chip control, change batteries in my GPS and continue. My friend Radek joins me from this point – nice, it´s more fun. I don´t stay for a food again on the last checkpoint (113th kilometer). I only ask how did it the 4th girl on the last checkpoint. As I supposed, Krista got behind me. I have to hurry up, Krista can run very fast on last parts in ultra trail!

Last 17 kilometers are as a fight with a time (with Krista). Later I got SMS from Hanka saying Krista was only 13minutes behind me on 113th kilometer. My hope for holding 3rd place is going down and I´m waiting for this super runner appearing behind my back. Maybe thanks to good training, maybe thanks to big amount of luck (2 strong women had to give up because of medical problems) and also thanks to my desire to achieve a good result on this prestige race in the end I holded the 3rd place and after 20hours 7minutes Radek and me crossed the imaginary finish line! I´m proud of 32th place in overall standing, too :)

As usually I say big thank you to main organiser Olaf and to all people who helped him. The first part of race didn´t fit me so well. The more I liked next 70km, especially around the Prague it surprised me very nice with its many uphills and night views of the city.

This was really nice end of ultra-trail season!

Komentáře (1)

  • Jiří Zelenka

    Jiří Zelenka

    23 prosinec 2015 v 15:43 |
    Znova velká gratulace, šla si to dobře a nemyslím si že by si zpomalovala. Konec se ti povedl a ještě si dokázala zabrat.

    Odpovědět

Napsat komentář

Komentujete jako host.

Copyright © Petra Mücková. Všechna práva vyhrazena.

richta.cz